Profile Á hậu Quý bà Thế giới Nguyễn Thu Hương

Á hậu Quý bà Thế giới Nguyễn THu Hương - TGĐ Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương - Người sáng lập & Điều hành Mạng lưới Nữ lãnh đạo Quốc tế (WLIN Global) & Phong cách Doanh nhân Quốc tế (BSIN GLobal) - Chuyên gia tư vấn chiến lược Thương hiệu & Nhân hiệu - Chủ tịch Học viện Pro Image

Tin nổi bật