Liên hệ


Học Viện Đào Tạo và Xây Dựng Hình Tượng Chuyên Nghiệp Pro Image

Địa chỉ: số 49, Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1. 
Điện thoại: 08.38201107
Ms Hoa Tâm: 091 660 2822
Ms. Minh Uyên: 093 718 3046
Email: minhuyen@proimage.vn
Website: proimage.vn
Facebook: facebook.com/hinh-tuong-chuyen-nghiep-111425896005201