News


ĐẠO DIỄN – BIÊN ĐẠO MÚA TRẦN LY LY: ĐÔNG – TÂY KẾT HỢP TRONG GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TẠI HỌC VIỆN HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA


Được biết đến với vai trò là một trong những giám đốc chuyên môn của Học viện Hoàng tử và Công chúa, chúng tôi rất vinh dự khi được gặp gỡ Đạo diễn – Biên đạo múa Trần Ly Ly và nghe cô chia sẻ về dự án mới nhất của mình tại học viện này.