Gallery


Ms.Kathy Hương

Giám đốc thương hiệu Kathy Beauty & Fashion

Ms. Khuất Ánh Tuyết

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm TUYẾT QUỲNH

Ms.To Hoa

Thanh Nhan Food Chairman - Mrs.Beauty Skin of Queen of Power Beauty

Ms.Le Thu Loc

International Pharmacy Company Owner - 1st Runner Up of Queen's Power Beauty

Ms. Lan Anh

Model of Mc.Fashion

Ms.Thuy Hien

Queen of Wushoo

Ms. Kim Xuyen

Couple TX Corp. Chairman - Queen of Power Beauty

Ms.Anh Thu

Beauty Salon Owner - Mrs. Beauty Skin of Queen's Power Beauty 2016

Ms.Tram Trinh

Sunshine Corp. Chairman