Khóa học Nghệ thuật truyền thông trong gia đình

Beginner 0(0 Ratings) 0 Students enrolled English
Created by World Academy
Last updated Fri, 17-Feb-2023
+ View more
Course overview
Curriculum for this course
15 Lessons 00:00:00 Hours
Hình thành thói quen nói lời yêu thương
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Hình thành thói quen nói lời yêu thương
  .
Lưu giữ cảm xúc
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Lưu giữ cảm xúc
  .
Đối tác chiến lược
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Đối tác chiến lược
  .
Nói lời tri ân & biết ơn
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Nói lời tri ân & biết ơn
  .
Bảo vệ con từ xa
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Bảo vệ con từ xa
  .
Sự an toàn
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Sự an toàn
  .
Yêu thương vô điều kiện
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Yêu thương vô điều kiện
  .
Truyền thông kiên nhẫn và tích cực
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Truyền thông kiên nhẫn và tích cực
  .
Khen, chê khéo léo
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Khen, chê khéo léo
  .
Thói quen - Tiềm thức
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Thói quen - Tiềm thức
  .
Sự hợp tác
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Sự hợp tác
  .
Nguyên tắc ứng xử
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Nguyên tắc ứng xử
  .
Họp gia đình
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Họp gia đình
  .
Chia sẻ
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Chia sẻ
  .
Truyền thông trong gia đình nhiều thế hệ
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • Truyền thông trong gia đình nhiều thế hệ
  .
+ View more
Other related courses
About instructor

World Academy

0 Reviews | 0 Students | 6 Courses
Student feedback
0
0 Reviews
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Reviews

$500
Includes: